Privacyverklaring

Staatmaker respecteert de privacy van zijn gebruikers. Daarom verwerkt Staatmaker persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) die op 25 mei 2018 van ingegaan is.

Over Staatmaker.nl

De website https://staatmaker.nl wordt beheerd door Staatmaker, dat daarmee verantwoordelijk is voor het verwerken van alle persoonsgegevens die via deze website worden gedeeld. Mijn gegevens zijn:

Staatmaker
Westenholterweg 28
8042 AH  Zwolle
KvK: 8513.9955

Welke gegevens verzamelt Staatmaker?

Wanneer u mijn contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor één van mijn diensten, verwerk ik alleen de gegevens die u zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw e-mailadres(sen) (zakelijk)
 • Uw website (zakelijk)
 • Uw telefoonnummer(s)
 • Uw bedrijfsnaam
 • Uw straat en huisnummer (zakelijk)
 • Uw vestigingsplaats (zakelijk)
 • Uw KvK-nummer
 • Uw IBAN/bankrekening (zakelijk)

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Door uw gegevens aan mij te verstrekken geeft u mij toestemming om deze te gebruiken voor:

 • het verstrekken van informatie over mijn diensten
 • het uitbrengen van offertes
 • het realiseren van opdrachten
 • facturatie en het afhandelen van betalingen

Ik vraag altijd uitsluitend de gegevens die voor deze activiteiten nodig zijn. Ik verwerk uw gegevens volgens de richtlijnen van de AVG.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Staatmaker werkt op geen enkele wijze met profilering of geautomatiseerde besluitvorming: dat zijn besluiten die worden genomen door computersystemen (bijvoorbeeld via kunstmatige intelligentie) op basis van persoonsgegevens, zonder menselijke tussenkomst.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Staatmaker bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 • Gegevens die ik uitsluitend gebruik om te antwoorden op een bericht dat u aan mij hebt gestuurd via het contactformulier, verwijder ik binnen 2 jaar na onze laatste correspondentie.
 • Gegevens die nodig waren om uw opdracht uit te voeren verwijder ik binnen 2 jaar na het afronden van de opdracht, of binnen 2 jaar na onze laatste correspondentie daarover.
 • Uw gegevens die aanwezig zijn in mijn financiële administratie, bewaar ik tenminste 7 jaar. Dat is de wettelijke bewaartermijn van financiële gegevens. Daarna verwijder ik deze gegevens binnen 6 maanden.

De bovenstaande termijnen zijn bindend, tenzij Staatmaker te maken krijgt met wettelijke verplichtingen of noodzaak om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden (bijvoorbeeld vanwege een juridisch geschil).

Delen van gegevens met derden

Staatmaker kan uw persoonsgegevens met derde partijen delen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van diensten en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Ik deel uw gegevens alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Staatmaker een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. Staatmaker blijft in zo’n geval verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website gebruikt Staatmaker cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Statamaker gebruikt zijn nodig om onze website (technisch) goed te laten werken én voor uw gebruiksgemak. Ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook helpen cookies mij om mijn website te verbeteren.

Omdat inzicht te krijgen in hoe bezoekers mijn website gebruiken, zodat ik met website kan blijven verbeteren, maakt Staatmaker gebruik van Google Analytics. Hiervoor plaatst mijn website analytische cookies. De informatie die deze cookies verzamelen, wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Via Google Analytics bent u niet persoonlijk te herleiden. Meer over het beleid van Google Analytics leest u hier.

Cookies uitschakelen of verwijderen

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Ook kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies (meer) opslaat. Wanneer u de opgeslagen gegevens van uw website wist, kunt u ook alle opgeslagen cookies verwijderen. Gebruik eventueel de helpfunctie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Links

Op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken, gaat u naar een externe website waarvoor Staatmaker niet verantwoordelijk is. Het kan zijn dat zo’n externe website gebruikmaakt van cookies. Graag verwijs ik u hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna ik uw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Staatmaker van u verwerkt heeft, dan kunt u daartoe een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u mij schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens (voor zover er geen sprake is van een wettelijke bewaartermijn, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens in een gangbaar gegevensbestand. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Staatmaker neemt uw verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@staatmaker.nl.

Beveiliging

Staatmaker neemt passende technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen omvatten onder meer versleuteling middels een zogeheten SSL-certificaat. In het geval van een externe inbreuk op uw persoonsgegevens – bijvoorbeeld door een hack – of zoekraken, een zogenaamd datalek, melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Staatmaker behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

(Deze privacyverklaring is opgesteld op 12 januari 2022)